konteksty kultury edukacji okladka page 001

 

"Konteksty kultury, konteksty edukacji - profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki"

/ "Cultural contexts, educational contexts - professional education and popularization of music"

red. naukowa / edited by: Monika Gardoń-Preinl, Grzegorz Mania

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Kraków - Skarbona 2017

nr ISBN: 978-83-944467-0-3

Spis treści

Contents

Publikacja elektroniczna do ściągnięcia / Download publication

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0